060 081 71 20

2017. Treninzi baleta, ritmike, kondicije i snage

Treninzi baleta, ritmike, kondicije i snage, sastavni su deo priprema za velika takmičenja.